We Are The Xcellence

We know the secret of your success

Smart Xcellence ERP business Solutions

Need to differentiate, Need Xcellence

บริษัท เอ็กซ์เซลเลนซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ก่อตั้งเมื่อในปี พ.ศ. 2551 เป็นผู้ดำเนินธุรกิจพัฒนาและจัดจำหน่ายซอฟต์แวร์ระบบวางแผนบริหารจัดการทรัพยากรในองค์กร ERP (Enterprise Resources Planning) และการให้คำปรึกษาด้านไอทีและวางระบบ ภายใต้ชื่อ "Xcellence ERP" ซึ่งรองรับธุรกิจได้หลากหลายกลุ่มธุรกิจ เช่น ธุรกิจซื้อมา-ขายไป, ธุรกิจค้าปลีก-ค้าส่ง, ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม, อุตสาหกรรมการผลิต, อุตสาหกรรมเหล็ก, อุตสาหกรรมพลาสติก, ธุรกิจแฟชั่น เช่น เสื้อผ้า, รองเท้า ตลอดจนธุรกิจลิสซิ่ง เป็นต้น

Xcellence ERP เป็นซอฟต์แวร์บริหารจัดการองค์กรที่ครอบคลุมตั้งแต่ ระบบบริหารขายและการตลาด (Sales & Distribution) ระบบการจัดการ (Operation) และระบบบัญชีและการเงิน (Accounting & Financial) เชื่อมโยงข้อมูลการทำงานระหว่างส่วนหน้ากับหลังบ้านเข้าด้วยกัน (Front-office, Back-office หรือ Integrate Business Solution)

Xcellence ERP เขียนโปรแกรมภาษา C# .NET Framework และสนับสนุนรูปแบบฐานข้อมูล Microsoft SQL Server ผ่าน Window Application โดยออกแบบให้มีความยืดหยุ่นสูง ลูกค้าสามารถปรับแต่งฟังก์ชั่นการทำงานของโปรแกรมให้ตรงตามการใช้งาน เพิ่มประสิทธิภาพความคล่องตัวในการทำงาน ง่ายต่อการใช้งาน ลดขั้นตอนการทำงานที่ซ้ำซ้อน รวมทั้งรองรับธุรกิจที่มีหลายสาขา, โรงงาน, คลังสินค้า เชื่อมโยงการทำงานผ่านอินเทอร์เน็ตได้แบบเรียลไทม์ (Online real time) นอกจากนี้ สามารถซิ้งค์ไฟล์ข้อมูลผ่านอุปกรณ์อ่านบาร์โค้ดไร้สาย (Hand-Held Barcode Scanner) ทำให้คุณสามารถแบ่งปันไฟล์กับทุกคนภายในองค์กรได้ ลดความเสี่ยงจากข้อผิดพลาด และปรับปรุงแก้ไขข้อมูลได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ ทำให้คุณมั่นใจได้ว่าบริษัทฯ พัฒนาซอฟต์แวร์ Xcellence ERP อย่างมีมาตรฐาน และให้บริการในระดับสากล
เราคือใคร

บริษัท เอ็กซ์เซลเลนซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นผู้ดำเนินธุรกิจพัฒนาและจัดจำหน่ายซอฟต์แวร์ระบบบริหารจัดการทรัพยากรในองค์กร ERP (Enterprise Resources Planning) ภายใต้ชื่อ "Xcellence ERP"

บริษัทมุ่งมั่นพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นคุณภาพและมาตรฐานการทำงานอย่างเป็นระบบสู่การบริหารจัดการอย่างมีระดับสู่สากล ตามสโลแกนที่ว่า "Need to differentiate, Need Xcellence" ด้วยทีมงานที่มีความรู้ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านการเขียนโปรแกรม ตลอดจนการให้คำปรึกษาแนะนำการวางระบบ Xcellence ERP มากกว่า 15 ปี ทำให้คุณมั่นใจได้ว่า Xcellence ERP ตอบโจทย์การบริหารจัดการธุรกิจได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และคุ้มค่าการลงทุน

เราทำอะไร

Xcellence ERP ไม่ใช่แค่ซอฟต์แวร์ระบบบัญชีสำเร็จรูปเท่านั้น แต่เป็นระบบบริหารจัดการธุรกิจได้อย่างครบวงจรตลอดห่วงโซ่อุปทาน (Supplier Chain Management) ซึ่งครอบคลุมการทำงานตั้งแต่ ระบบขาย, ระบบซื้อ, ระบบคลัง, ระบบผลิต, ระบบบัญชีและการเงิน และระบบรายงานวิเคราะห์ (Business Intelligence)

รองรับการใช้งานสำหรับธุรกิจตั้งแต่ขนาดเล็กถึงขนาดใหญ่ และสามารถรองรับการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อขยายการดำเนินธุรกิจในอนาคตได้อย่างมั่นใจ พร้อมใช้งานได้จากทุกที่ทุกเวลา สร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน ตอบโจทย์การดำเนินธุรกิจก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0ทำไมถึงเลือกผลิตภัณฑ์เรา

  • Xcellence ERP ไม่ใช่แค่โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป แต่เป็น โปรแกรมบริหารจัดการธุรกิจครบวงจรได้อย่างมีระบบ
  • มุ่งมั่นพัฒนาซอฟต์แวร์ Xcellence ERP อย่างต่อเนื่องด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญ
  • ออกแบบและพัฒนากระบวนการทำงานสำหรับธุรกิจไทย
  • รองรับการขยายการเติบโตทางธุรกิจ
  • ความยืดหยุ่นสูง ตอบโจทย์การใช้งานได้หลากหลายธุรกิจ
  • มั่นใจในการให้บริการหลังการขายด้วยคุณภาพ
  • ความเสถียรและการใช้งานง่าย