Run your business in the cloud with Xcellence ERP

บริษัท เอ็กซ์เซลเลนซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นผู้ดำเนินธุรกิจพัฒนาและจัดจำหน่ายซอฟต์แวร์ระบบบริหารจัดการทรัพยากรในองค์กร ERP (Enterprise Resources Planning) ภายใต้ชื่อ "Xcellence ERP"

บริษัทมุ่งมั่นพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นคุณภาพและมาตรฐานการทำงานอย่างเป็นระบบสู่การบริหารจัดการอย่างมีระดับสู่สากล ตามสโลแกนที่ว่า "Need to differentiate, Need Xcellence" ด้วยทีมงานที่มีความรู้ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านการเขียนโปรแกรม ตลอดจนการให้คำปรึกษาแนะนำการวางระบบ Xcellence ERP มากกว่า 15 ปี ทำให้คุณมั่นใจได้ว่า Xcellence ERP ตอบโจทย์การบริหารจัดการธุรกิจได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และคุ้มค่าการลงทุน

Smart Xcellence ERP business Solutions

The most differentiating ERP developer and implementer.

บริษัท เอ็กซ์เซลเลนซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ก่อตั้งเมื่อในปี พ.ศ. 2551 เป็นผู้ดำเนินธุรกิจพัฒนาและจัดจำหน่ายซอฟต์แวร์ระบบวางแผนบริหารจัดการทรัพยากรในองค์กร ERP (Enterprise Resources Planning) และการให้คำปรึกษาด้านไอทีและวางระบบ ภายใต้ชื่อ “Xcellence ERP” ซึ่งรองรับธุรกิจได้หลากหลายกลุ่มธุรกิจ เช่น ธุรกิจซื้อมา-ขายไป, ธุรกิจค้าปลีก-ค้าส่ง, ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม, อุตสาหกรรมการผลิต, อุตสาหกรรมเหล็ก, อุตสาหกรรมพลาสติก, ธุรกิจแฟชั่น เช่น เสื้อผ้า, รองเท้า ตลอดจนธุรกิจลิสซิ่ง เป็นต้น

ระบบบริหารงานขาย

เป็นระบบบริหารงานขาย รองรับทั้งการขายในประเทศและต่างประเทศ ควบคุมดูแลการบันทึกรายการตั้งแต่การออกใบเสนอราคา (Quotation), รับจองสินค้า, ตัดสต็อกขายสินค้า, การออกใบแจ้งหนี้ โดยระบบขายจะเชื่อมโยงกับระบบการเงินรับ (AR) ในการตั้งหนี้ บันทึกการรับเงินมัดจำ เพื่อนำไปตัดเมื่อมีการบันทึกขายสินค้า บันทึกรับคืน, ใบลดหนี้ หรือใบเพิ่มหนี้ โดยอ้างอิงใบแจ้งหนี้ และลงบัญชีสมุดรายวันให้อัตโนมัติ พร้อมส่งข้อมูลไปยังระบบบัญชีแยกประเภท

ระบบบริหารงานซื้อ

เป็นระบบที่ใช้ในการควบคุมการซื้อสินค้าและบริการ รองรับทั้งการซื้อในประเทศและต่างประเทศ โดยเริ่มตั้งแต่ ใบขอซื้อ เพื่อส่งให้ผู้มีอำนาจในการอนุมัติเข้ามาอนุมัติใบขอซื้อ (PR: Purchase Request) รองรับการเปรียบเทียบราคาก่อนสั่งซื้อ ใบสั่งซื้อสินค้า (PO: Purchase Order) การอ้างอิงข้อมูลไปจัดทำรายการซื้อสด, ซื้อเชื่อ ซึ่งโปรแกรมจะบันทึกเข้าคลังสินค้า โดยระบบซื้อเชื่อมโยงระบบการเงินจ่าย บันทึกจ่ายเงินมัดจำ เพื่อนำไปหักลดยอด เมื่อทำการซื้อหรือจ่ายชำระหนี้ รวมถึงกรณีทำใบลดหนี้หรือใบเพิ่มหนี้ โดยอ้างอิงใบแจ้งหนี้ และลงบัญชีสมุดรายวันให้อัตโนมัติ พร้อมส่งข้อมูลไปยังระบบบัญชีแยกประเภท

ระบบบริหารสินค้าคงคลัง

เป็นระบบบริหารการจัดเก็บสินค้าในคลัง ตั้งแต่ การรับ , การเบิก, การโอนย้าย , การรับสินค้าผลิตเสร็จ และการส่งคืน, ปรับปรุงสินค้า, การตรวจสอบคุณภาพ, การตรวจนับสินค้า การบรรจุและการจัดส่ง รวมทั้ง รองรับคลังสินค้าสำหรับธุรกิจให้เช่า นอกจากนี้ยังมีรายงานบัญชีควบคุมสินค้า (สต็อกการ์ด) และรองรับการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์มือถือพกพา (Handheld) ง่ายต่อการใช้งาน

ระบบบริหารสินทรัพย์

เป็นระบบบริหารการจัดการสินทรัพย์ ควบคุมการขึ้นทะเบียน การรับทรัพย์สินเข้าระบบ, การบันทึกค่าเสื่อมสินทรัพย์, ค่าเสื่อมสะสม, รายการปรับปรุง, การขายทรัพย์สิน, การบริจาค และการตัดออกจากบัญชี และส่งข้อมูลที่ประมวลผลไปเชื่อมโยงกับระบบบัญชีแยกประเภท (General Ledger) ลงบัญชีให้อัตโนมัติ

Which ERP Software Should You Choose ?

ผลิตภัณฑ์ของเรา